Letiská v Antarktíde

Pre úplnosť sa venujeme aj najjužnejšiemu kontinentu. V prípade Antarktídy samozrejme nemožno hovoriť o letiskách (v typickom význame slova letisko alebo v zmysle noriem ICAO), ale skôr o vzletových a pristávacích dráhach (runway). Niektoré z týchto plôch sú zahrnuté aj v aeronavigačných príručkách (napr. AIP Chile), naopak iné „letiská“ existujú iba v podobe skiways/iceways.
Rozčleňujeme ich podľa jednotlivých štátov, resp. ich výskumných staníc, v blízkostí ktorých sa aerodromy nachádzajú. Niektoré stanice sú zdieľané viacerými krajinami (francúzsko-talianska Concordia) a určité letiská používa viacej základní – napr. Pegasus Field (McMurdo Station/Scott Base – USA/Nový Zéland). Ďalšie letiskové plochy sú naopak vlastnené/prevádzkované aj súkromnými spoločnosťami.

Argentína

Marambio, Seymour Island

Austrália

Casey Station-Casey Station Skiway, Budd Coast/Wilkes Land
Davis Station-Davis Plateau, Princess Elizabeth Land
Davis Station-Davis Sea Ice, Princess Elizabeth Land
Davis Station-Plough Island, Princess Elizabeth Land
Mawson Station Skiway, Mac Robertson Land
Mawson Station-Rumdoodle Skiway, Mac Robertson Land

Čile

Arturo Parodi/Patriot Hills, Heritage Range/Ellsworth Mountains
Bernardo O’Higgins, Prime Head
Eduardo Frei-Teniente R. Marsh, Villa Estrella/King George Island

Francúzsko

D10 Skiway, Adelie Land
D85 Skiway, Adelie Land

Francúzsko/Taliansko

Concordia Station, Antarctic Plateau

Južná Afrika

Sanae IV Station, Queen Maud Land

Japonsko

Showa Station, East Ongul Island

Nemecko

Kohnen Station, Queen Maud Land
Neumayer Station, Atka Bay/Ekstrom Ice Shelf

Nórsko

Troll, Queen Maud Land

Rusko

Molodežnaja, Thala Hills
Novolazarevskaja, Queen Maud Land
Vostok Station, Pole of Cold

Taliansko

Browning Pass, Terra Nova Bay
Enigma Lake, Terra Nova Bay
Mario Zuchelli Station, Terra Nova Bay
Mid Point, Ross Sea Area
Sitry, Ross Sea Area

USA

Amundsen Scott South Pole Station-Jack F. Paulus Skiway, South Pole
Odell Glacier, Allan Hills/Ross Sea Area
Palmer Station, Anvers Island

USA/Nový Zéland

McMurdo/Scott-Ice Runway, Ross Island
McMurdo/Scott-Pegasus Field, Ross Island
McMurdo/Scott-Williams Field, Ross Island

Veľká Británia

Fossil Bluff, George VI Sound/Alexander Island
Halley Station, Brunt Ice Shelf
Rothera Point, Adelaide Island
Sky Blu, Ellsworth Land

Ostatné letiská

Thiel Mountains, Thiel Mountains
Union Glacier, Heritage Range/Ellsworth Mountains