Prevádzkovateľ VLetenky.com

Ing. Ján Ondrejkovič

9. mája 17
Banská Bystrica
974 01
Slovakia

Tel.: +421907433714
Email: info@vletenky.com

IČO: 46 205 861
Neplatca DPH