Víza

Keďže oficiálne informácie ohľadom našich vízových povinností sú nie vždy úplne presné, pokúsime sa vytvoriť aktuálny zoznam podmienok vstupu do jednotlivých štátov sveta (vrátane ich teritórií a závislých území), s rozdelením podľa príslušných kontinentov.

Hlavným predmetom záujmu zostávajú krajiny, s ktorými máme bezvízový styk, resp. územia, kde je možné získať víza/vstupné povolenie ihneď po príchode (častokrát bezplatne, iba v podobe pečiatky do pasu).

Informácie pochádzajú z oficiálnych zdrojov (MZV/zastupiteľské orgány jednotlivých krajín) a polooficiálnych prameňov (rôzne štátne, pološtátne a súkromné agentúry, zaoberajúce sa sprostredkovaním víz). Sú doplnené o aktuálne info z IATA Travel Centre, Lonely Planet Thorn Tree Forum, Wikitravel, Thomas Cook Overseas Timetable a vlastné skúsenosti.

Netreba snáď pripomínať, že podmienky vstupu do jednotlivých krajín sa menia veľmi často a je ich potrebné overiť či potvrdiť priamo na oficiálnych miestach. Poskytnuté info (s najlepším vedomím a svedomím) je bez záruky a v žiadnom prípade nenesieme za tieto informácie zodpovednosť.

Víza do Severnej Ameriky
Víza do Európy
Víza do Ázie
Víza do Južnej Ameriky
Víza do Afriky
Víza do Austrálie a Oceánie
Víza do Antarktídy